Opplæring innen spillverdenen

Spillverdenen er etter hvert blitt ganske stor, og det kan være vanskelig både å orientere seg blant alle spillene og hvordan man spiller. Mens det før kun fantes bare få spillkonsoller og tilhørende spill har man nå et nærmest uendelig utvalg. Denne store valgfriheten gir selvfølgelig nye muligheter, men det gjør det dessuten vanskeligere å velge, og man har kanskje lettere for å bli oppslukt i spillverdenen. Det har blitt mer og mer vanlig at ungdommen i dag sitter inne og spiller dataspill heller enn å gjøre lekser. Selv om dette er en negativ utvikling, skal man likevel være klar over at spillverdenen også har en verdi rent opplæringsmessig.

Opplæring innen spillverdenen

Det er ingen tvil om at spillverdenen bringer med seg mange positive sider i form av underholdning, men mange er nok bekymret over at lekser og andre plikter blir forsømmet på grunn av all spillingen. I tillegg kan det virke til at det har blitt mindre og mindre vanlig å være sammen med venner på fritiden. Det man skal være klar over er at flere av spillene gir en viss grad for opplæring. Selv om poden sitter inne og spiller hele dagen, betyr ikke dette at han ikke lærer noe. Flere av spillene krever samarbeid med andre mennesker over hele verden, og all kommunikasjon må naturlig nok foregå på engelsk. Denne praksisen i muntlig og skriftlig engelsk er en uvurderlig type opplæring – via spillverdenen.

Fremtidens spillverden

spillverdenenDet forventes at det snart kommer en spillrevolusjon som vil forandre måten man spiller på. VR, eller virtuell virkelighet, vil trolig snart være tilgjengelig på konsollen eller datamaskinen, og med dette kommer en helt ny mediehverdag. Litt på samme måte som når man bruker 3D-briller får å få en mer levende opplevelse når man er på kino, vil man trolig snart kunne ha på seg skjermer som dekker øynene mens man spiller. Dette gjør det mulig å tre inn i spillverdenen på en helt annen måte enn det som tidligere var mulig, og det er meget trolig at den pedagogiske faktoren i spillverdenen også forbedres som et resultat av dette.