Skole blir en flyktning overnatting

skoleNorge og Europa for øvrig har opp gjennom årene sett flere ulike bølger av flyktninger. Flyktningestrømmen som kontinentet nå står ovenfor er imidlertid den største siden andre verdenskrig, og dette krever store ressurser både når det gjelder mannskap og ressurser. De aller fleste flyktninger som i disse dager kommer til Europa er fra Syria. I 201 brøt det ut full borgerkrig her etter at befolkningen krevde demokratiske valg og at diktatoren al-Assads gikk av. Assad tok da i bruk våpen mot sine egne og landet ble raskt til en krigssone. Samtidig gjorde terrororganisasjonen IS store fremskritt og opprettet et terrorregime i området. Sivilbefolkningen ble fanget og utsatt for vold og massemord.
Hvordan hindrer vi dette? Den første er å fortelle deg om det i skole

Syrere på flukt

Borgerkrigen i Syria har kostet mer enn 200 tusen mennesker livet, og mer enn 4 millioner syrere er drevet på flukt ut av landet, hvorav halvparten er barn. De aller fleste flyktninger oppholder seg i nabolandene, men Europa har sett en enorm økning i antall flyktninger den siste tiden. De mange flyktningene i Europa har opplevd en blandet mottakelse. Mens de enkelte steder møter vold og restriksjoner får de andre steder god hjelp i improviserte asylmottak. Ingen kunne forutse denne plutselige og massive folkevandringen, så de ulike mottakerlandene må ta i bruk det de har av ressurser. Mange flyktninger blir for eksempel innlosjerte i skole eller idrettshaller. Lokalbefolkningen har gjerne sett seg svært villige til å bidra med mat, klær og leker som blir fraktet til den aktuelle skole eller annet asylmottak.

Innlosjering i skole

Mange flyktninger som kommer til Norge blir innlosjert i en eller annen skole rundt omkring i landet. Dette kan være en nedlagt skole, eller en skole som for øyeblikket ikke er i drift. Ett spesielt tilfelle som har fått en del mediedekning er Røyken Videregående Steinerskole som ble lagt ned høsten 2015. Skolen hadde i en årrekke slitt økonomisk og da Thon Eiendom ville tjene mer penger på å leie ut til UDI og gjøre bygget om til asylmottak var valget enkelt. Også andre skoler, i første rekke barneskoler, benyttes til å gi asylsøkere opphold frem til søknaden deres er behandlet.