Røyken Videregående Steinerskole

Røyken Videregående Steinerskole

Røyken Videregående Steinerskole var en Steinerskole i Røyken Kommune. Skolen var Norges første og eneste Steinerskole med internat, noe som gjorde at selv elever som bodde langt unna kunne gå der. Linjetilbudet ved skolen inkluderte kjemi- og prosessfag, medier og kommunikasjon, musikkteater og studiespesialiserende. Høsten 2015 ble det kjent at Røyken Videregående Steinerskole måtte legges ned etter en langvarig økonomisk stilling. Dermed mistet 30 lærer jobben og 83 elever skoleplassen.

Steinerskolen

Steinerskoler er alternativer til den offentlige skolen, og bygger på den såkalte steinerpedagogikken. Denne grenen innenfor pedagogikk bygger på antroposofien til Rudolf Steiner fra Østerrike. I tråd med Steiner sin tankegang, legger steinerskoler særlig vekt på humanistiske dannelsesidealer. I steinerskolen er dessuten kunst og musikk i større grad integrert i undervisningen enn det man ser i det offentlige skoleverket. Den første steinerskolen i Norge ble grunnlagt i Oslo i 1926, og det finnes i dag i overkant av 30 steinerskoler i landet. Disse skolene er organisert som selvstendige stiftelser, noe som gjør at drift av gjerne er utfordrende rent økonomisk. Røyken Videregående Steinerskole er et godt eksempel på dette.

Røyken Videregående Skole

Røyken Videregående SteinerskoleDa ledelsen ved Røyken Videregående Steinerskole ikke lenge etter skolestart i 2015 måtte kalle inn til hastemøte ble det raskt kjent at skolen ikke lenger kunne driftes videre. Skolen hadde i lengre tid hatt en vanskelig økonomisk situasjon, og det var ikke lenger penger til å betale verken lønn eller husleie. Med fallende elevtall over flere år og mindre statlig utbetaling enn budsjettert var det ikke lenger mulig med videre drift. De 83 elevene som startet skoleåret sto dermed plutselig uten skoleplass. Ikke langt unna Røyken Videregående Steinerskole finner man imidlertid den offentlige institusjonen Røyken Videregående Skole. Med et omfattende undervisningstilbud innen både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram skulle dette være et godt alternativ for de aller fleste. Hva tror du?