Pedagogikk

pedagogikkPedagogikk er vitenskapen om oppdragelsens mål, vesen, form og forutsetning. Begrepet omfatter ulike læringsmetoder, inkludert målet med utdanning og måten slike mål kan oppnås på. Feltet er sterkt knyttet opp mot psykologi, men også sosiologi og filosofi. Det finnes både en praktisk og en teoretisk side ved pedagogikken. Det omhandler både å legge til rette for læring og utvikling ved hjelp av ulike undervisningstiltak, og dessuten å drøfte undervisningen med tanke på forholdet mellom eleven som individ og samfunnet forøvrig.

Pedagogikk utdanning

Utdanning innen pedagogikk åpner for en rekke ulike jobbmuligheter, både i skoleverket og i samfunnet forøvrig. Innenfor pedagogikk finnes det generelt sett to ulike utdanningsretninger; akademiske studier og profesjonsstudier. Førstnevnte fører til en grad (bachelor eller master), mens sistnevnte retning er en ren profesjonsutdannelse. Profesjonsutdanningene deles generelt inn i barnehagelærerutdanning og lærer- og førskoleutdanning. I tillegg finnes det en praktisk-pedagogisk utdannelse som tilbys som en tilleggsutdannelse for personer med en annen utdannelse i bunn.

Lærerutdanning

Det finnes en rekke ulike retninger å velge blant dersom man ønsker å bli lærer. Felles for alle slike utdanningsløp er imidlertid at pedagogikk spiller en viktig rolle. Dersom man ønsker å sikte seg inn mot undervisning i barne- eller ungdomstrinnet er trolig allmennlærerutdanning ved en høyskole det beste valget. Her legges det allerede fra starten av mye vekt på pedagogikk. Dersom man ønsker å jobbe i videregående skole bør man imidlertid ha en bredere faglig bakgrunn, for eksempel i form av en bachelor- eller mastergrad i et undervisningsfag. For å få muligheten til å undervise må man bygge på graden sin med et ettårig studium med praktisk pedagogikk. Det har etter hvert blitt mer og mer vanlig å satse på et såkalt lektorprogram, der pedagogikken blandes sammen med faget man tar mastergrad i. På denne måten blir man introdusert for pedagogikkens verden allerede fra starten av.