Musikkteater med dans

musikkteaterMusikkteater er en fellesbetegnelse på alle teatertyper med musikk som bærende element. Begrepet omfatter dermed opera, operetter, moderne dansedrama, ballett, kabareter og musikaler. Det har etter hvert blitt stadig vanskeligere å trekke skiller mellom de ulike dramatiske sjangere, og betegnelsen musikkteater har dermed blitt mer utbredt. Musikkteaterartister har bred kunnskap innen dette feltet, og innehar både musikalsk og scenisk kompetanse. Det Norske Teatret er ledende i landet på musikkteater og dans, og samarbeider sammen med 3.års-studentene ved Musikkteaterhøyskolen om å arrangere en ny festival innen teater, kalt Musikal-i-teten.

Utdannelse innen musikkteater

Dersom man ønsker å satse på en karriere innen musikkteater og dans, er Musikkteaterhøyskolen et mer eller mindre selvskrevent valg. Høyskolen ligger i Oslo, og her finner man landets eneste bachelorutdanning i musikkteater. Opptaket til dette studiet er basert på opptaksprøver, så her bør man ha en virkelig interesse for og et allerede spirende talent for teatertypen før man søker. Studenter på denne linjen får en solid utdanning for utvikling innen skuespill, sangferdigheter og dans. Man bygger dessuten opp den mentale innstillingen til å stå på scenen, og etter fullført utdanningsløp har man gode forutsetninger for å bli en topp musikalartist innen teater, dans og sang.

Musikal-i-teten ved Det Norske Teateret

Musikal-i-teten er en helt ny, årlig musikkteaterfestival som arrangeres av studenter ved Musikkteaterhøyskolen. Festivalen holdes første gang i Oslo høsten 2016, og skal tilrettelegge for både nyskapning og videreutvikling innen teater og dans ved å presentere forestillinger og arbeidsmetoder. Musikal-i-teten- samarbeider tett med Det Norske Teatret som er ledende i landet på teater, og det er nettopp her festivalen gjennomføres. Kun profesjonelle forestillinger blir oppført i løpet av festivalen, som skal være et visningssted for nyskapende musikkteater. Dette kan være i form av nyskrevne forestillinger eller det kan være eldre innslag som presenteres på en nyskapende og innovativ måte.