Media og Kommunikasjon

Nytt utdanningsprogram innen media og kommunikasjon

mediaMedier og kommunikasjon blir fra høsten 2016 et studieforberedende utdanningsprogram. Dette er et 3-årig løp som gir generell studiekompetanse og som dermed kvalifiserer til videre utdanning. I retningen for medier og kommunikasjon legges det i tillegg til de obligatoriske teoretiske fagene spesiell vekt på mediepåvirkning, journalistikk og mediehistorie. Digital kompetanse er en viktig del av studiet, og man lærer ulike teknikker innen både lyd og bilde. Studieretningen passer godt for den som har interesse for digitale media og informasjonsteknologi, og er et godt utgangspunkt for videre studier spesielt for journalistspirer eller personer som ønsker å jobbe innen kommunikasjon og media.

Medier og kommunikasjon

Innen det studieforberedende utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er det i tillegg til fagene som er obligatorisk for alle utdanningsprogrammer, to programfag; mediesamfunnet og medieuttrykk. Disse går over alle tre årene med hver sin programfagkode og dermed hver sin standpunktkarakter. Elevene kan i tillegg bli trukket ut til praktisk eksamen etter hvert enkelt skoleår. Fagene er på 140 timer per år, noe som tilsvarer 5 timer i uken, og gir elevene et godt grunnlag innen media. Elevene lærer blant annet om fortellerteknikker innen ulike media og bruk av form, lys, lyd og farge som virkemidler.

Det gamle studiet

Det gamle medier og kommunikasjon-studiet var et yrkesfaglig løp fordelt på tre år, hvorav minst to i den videregående skolen. Studiets første år bestod av omtrent 30 % fellesfag, 50 % programfag og 20 % prosjekt/fordypningsfag. Fellesfagene inkluderte mediedesign og medieuttrykk, mediekommunikasjon og medieproduksjon og gav et godt grunnlag for videre studier påfølgende år. Andre år i videregående opplæring gav ytterligere fordypning innen de samme emnene og var et avsluttende studie med eksamener. Tredje år inkluderte opplæring i bedrift, selv om man også kunne velge å ta videregående trinn 3. Etter fullført studieløp kunne man velge å ta påbygging til generell studiekompetanse i et 4. år på videregående.