Hva er en internatskole?

internatskoleDe aller fleste har hørt begrepet internatskole, men er du egentlig klar over hva dette er? En internatskole er en type skole der elevene bor på skoleområdet. Skoleformen er blitt brukt både i folkehøgskoler og videregående, men er generelt sett ganske uvanlig i Norge. I andre land som for eksempel Storbritannia er imidlertid denne skoleformen relativt vanlig, og er svært populære. Før hadde man flere internatskoler i det offentlige skoleverket i Norge, men etter flere skolereformer gjenstår det nå nesten kun private internatskole. Disse blir ofte driftet av religiøse organisasjoner og man må betale skolepenger for å gå her.

Internatskole i Norge

I dag finnes det nesten kun private internatskoler i Norge, og disse driftes først og fremst av kristne organisasjoner. Innholdet så vel som prisene hos disse skolene varierer i stor grad, så her er de viktig å sjekke hvilket opplegg de ulike organisasjonene har slik at man vet hva man får. De fleste folkehøgskoler i landet er internatskole der elevene gjerne for første gang får prøve å bo hjemmefra mens de får faglig opplæring. I tillegg til de private internatskole finnes det dessuten noen få videregående skoler med internat. Dette gjelder spesielt på steder med svært spredt befolkning i de nordligste delene av landet.

UWC

UWC, eller United World College, er en verdensomspennende organisasjon som tilbyr videregående utdanning for elever. Ideen kom fra Kurt Hahn og den første skolen ble åpnet i Wales i 1962. Det finnes i dag 13 UWC-skoler i blant annet Norge, Strorbritannia, Venezuela og India. De ulike skolene er unike, men har et felles mål om å gi utdanning basert på læring, samarbeid og forståelse. Den norske UWC-skolen UWC Red Cross Nordic Norge, åpnet i 1995. Skolen ble grunnlagt i et samarbeid med organisasjonen Røde kors og ligger i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane. Skolen er en internatskole og har omtrent 200 elever fra omtrent 80 ulike land, inkludert Norge.